Aby procedura rozliczania zużycia wody z indywidualnymi odbiorcami mogła być prowadzona sprawnie oraz nie wywoływać protestów społecznych, powinna być dokonywana w warunkach bilansowania się odczytów wodomierzy budynkowych i indywidualnych. Z metrologicznego punktu widzenia w przypadku pomiaru takiego medium jakim jest woda nie ma możliwości zamykania się łańcucha pomiarowego. Wynika to z samej fizycznej istoty pomiaru oraz budowy najczęściej stosowanych w rozliczeniach wodomierzy wirnikowych. Innym powodem  rozbieżności wskazań wodomierzy budynkowych i sumy mieszkaniowych są nie ewidencjonowane pobory wody za wodomierzem budynkowym.

W przypadku nie bilansowania się obu przepływów (głównego i sumy indywidualnych),  stanem powszechnie akceptowanym jest niewielka różnica wskazań na korzyść wodomierzy budynkowych albo sumy mieszkaniowych, dająca się rozliczyć w kosztach stałych po stronie odbiorcy lub dostawcy. Najczęstszym zjawiskiem jest występowanie różnic na plus jak i na minus dla poszczególnych budynków, co pozwala na częściowe bilansowanie rozbieżności się w ramach większej ilości budynków. Gorzej wygląda sprawa w przypadku różnic wskazań przekraczających 10% występujących po jednej lub drugiej stronie. Po stronie dostawcy, ponieważ tak duże niedobory musza być wliczone w stratę; po stronie odbiorcy, ponieważ kwoty zebrane od indywidualnych użytkowników nie pokrywają rachunków dostawcy wody. 

Wodomierze w rozumieniu ustawy o Prawo o miarach ( Dz.U. Nr 63, z późniejszymi zmianami) zalicza się do urządzeń pomiarowych. Do pomiaru objętości wody w mieszkaniach oraz w węzłach budynków stosowane są wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe lub wielostrumieniowe.

Literatura zagadnienia próbowała opisać przypadki braku bilansowania się wskazań wodomierzy, podając za podstawowe przyczyny rozbieżności m.in.

    • Niepełne opomiarowanie mieszkań w wodomierze.
    • Nieoptymalny dobór wodomierzy domowych-centralnych.
    • Nie rejestrowanie przez wodomierze mieszkaniowe małych poborów wody.
    • Zużycie wody poza obrębem mieszkań.
    • Nieprawidłowa eksploatacja wodomierzy

Firma Almot-Eco Bis posiada w swojej ofercie wodomierze firmy Apator Powogaz S.A. oraz Kamstrup (ultradźwiękowe)