Wieloletnia obserwacja – od początku lat 90. – działania sposobów rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania dla budownictwa wielorodzinnego w Polsce, uprawnia do krytycznej oceny ich skutków oraz wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Sposoby rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania w polskim budownictwie wielorodzinnym pdf. 

W artykule przedstawiono źródła błędów oraz ich wpływ na dokładność podziału kosztów ogrzewania za pomocą podzielników ciepła. Wykazano, że największym źródłem błędów jest nie uwzględnianie w dotychczasowych systemach rozliczeń – specyficznych polskich warunków budownictwa. Przedstawiono system rozliczeń kosztów ogrzewania, opracowany w firmie ALMOT-ECO, który jest lepiej dostosowany do polskich realiów.

Warunki poprawnego rozliczania indywidualnych kosztów ogogrzewania w budynkach wielorodzinnych pdf.

W publikacji przedstawiono dynamiczne metody wyznaczania zużycia energii do ogrzewania lokalu. Opisano prostą metodę godzinową oraz szczegółową metodę symulacyjną realizowaną przez pakiet programu ESP-r. Dokonano symulacji zużycia energii lokalu do ogrzewania przy wykorzystaniu obu metod dynamicznych, dla różnych warunków użytkowania lokalu oraz temperatur eksploatacyjnych jego otoczenia (lokale sąsiadujące). We wnioskach opisano wpływ usytuowania lokalu na jego zużycie energii dla okresu ogrzewczego oraz wynikające z tego konsekwencje dla aktualnych metod wyznaczania indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych.

Zuzycie energii do ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym pdf.