Metody podziału indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w świetle znowelizowanego Prawa Energetycznego

Metody podziału indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w świetle znowelizowanego Prawa Energetycznego pdf.  

Rozliczanie ciepla w budynkach wielorodzinnych

Apator Powogaz wprowadził na rynek elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania zaprojektowany do warunków polskiego budownictwa, na podstawie którego można w sposób sprawiedliwy i wiarygodny oraz zgodny z zasadami logiki i fizyki rozliczać indywidualne koszty ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych.

Rozliczanie ciepła w budynku wielorodzinnym. Podzielniki kosztów ogrzewania z funkcją rejestracji średniej temperatury pomieszczenia.pdf

Rozliczanie kosztów ogrzewania lokali uzależnione od rzeczywistego zużycia energii dla ogrzewania w budynkach wielorodzinnych

Scharakteryzowano metody rozliczania kosztów ogrzewania lokali, które są obecnie stosowane w budownictwie wielorodzinnym, szczególnie w aspekcie ich dostosowania do rzeczywistego zużycia energii przeznaczonej na ogrzewanie tych wydzielonych lokali. Odniesiono się do wcześniejszych publikacji dotyczących poruszanej problematyki. Zaproponowano zupełnie nowe podejście do sposobu wyznaczania zużycia energii do ogrzewania lokali, szczególnie w kontekście faktu, iż część strumienia energii przekazanej do budynku, nie jest dostarczana do lokali poprzez grzejniki. Syntetycznie opisano istotę nowego rozwiązania oraz porównano je ze wzorcem reprezentującym teoretycznie idealny sposób określania zużycia energii do ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym. Z tym samym wzorcem porównano dotychczasowe metody stosowane w praktyce rozliczeniowej. Nowy sposób podejścia do opisywanego zagadnienia może mieć kapitalne znaczenie dla branży rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła.

Rozliczanie kosztów ogrzewania lokali uzależnione od rzeczywistego zużycia energii dla ogrzewania w budynkach wielorodzinnych pdf.

Sposoby rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania w polskim budownictwie wielorodzinnym

Wieloletnia obserwacja – od początku lat 90. – działania sposobów rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania dla budownictwa wielorodzinnego w Polsce, uprawnia do krytycznej oceny ich skutków oraz wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Sposoby rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania w polskim budownictwie wielorodzinnym pdf. 

Warunki poprawnego rozliczania indywidualnych kosztów ogogrzewania w budynkach wielorodzinnych

W artykule przedstawiono źródła błędów oraz ich wpływ na dokładność podziału kosztów ogrzewania za pomocą podzielników ciepła. Wykazano, że największym źródłem błędów jest nie uwzględnianie w dotychczasowych systemach rozliczeń – specyficznych polskich warunków budownictwa. Przedstawiono system rozliczeń kosztów ogrzewania, opracowany w firmie ALMOT-ECO, który jest lepiej dostosowany do polskich realiów.

Warunki poprawnego rozliczania indywidualnych kosztów ogogrzewania w budynkach wielorodzinnych pdf.