W artykule przedstawiono źródła błędów oraz ich wpływ na dokładność podziału kosztów ogrzewania za pomocą podzielników ciepła. Wykazano, że największym źródłem błędów jest nie uwzględnianie w dotychczasowych systemach rozliczeń – specyficznych polskich warunków budownictwa. Przedstawiono system rozliczeń kosztów ogrzewania, opracowany w firmie ALMOT-ECO, który jest lepiej dostosowany do polskich realiów.

Warunki poprawnego rozliczania indywidualnych kosztów ogogrzewania w budynkach wielorodzinnych pdf.