Wieloletnia obserwacja – od początku lat 90. – działania sposobów rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania dla budownictwa wielorodzinnego w Polsce, uprawnia do krytycznej oceny ich skutków oraz wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Sposoby rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania w polskim budownictwie wielorodzinnym pdf.