W publikacji przedstawiono dynamiczne metody wyznaczania zużycia energii do ogrzewania lokalu. Opisano prostą metodę godzinową oraz szczegółową metodę symulacyjną realizowaną przez pakiet programu ESP-r. Dokonano symulacji zużycia energii lokalu do ogrzewania przy wykorzystaniu obu metod dynamicznych, dla różnych warunków użytkowania lokalu oraz temperatur eksploatacyjnych jego otoczenia (lokale sąsiadujące). We wnioskach opisano wpływ usytuowania lokalu na jego zużycie energii dla okresu ogrzewczego oraz wynikające z tego konsekwencje dla aktualnych metod wyznaczania indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych.

Zuzycie energii do ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym pdf.