W publikacji zdefiniowano pojęcie współczynników wyrównawczych oraz ich funkcję w procedurze wyznaczania indywidualnych kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym. Jako metodę wzorcową wyznaczania współczynników wyrównawczych zaproponowano szczegółową metodę dynamiczną ESPr pozwalającą na określenie zapotrzebowania na energię w trybie ogrzewania. Traktując współczynniki wyrównawcze wyznaczone metodą dynamiczną, jako punkt odniesienia, zaproponowano optymalną metodę statyczną z popularnego programu komercyjnego Audytor OZC 4.8Pro. 

Optymalna metoda wyznaczania współczynników wyrównawczych do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w budynku wielolokalowym pdf.