W artykule scharakteryzowano sposoby oceny jakości rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych. Przypomniano testy służące do tego celu pochodzące z wytycznych VDI z 2009 r. Opisano nowe testy pochodzące ze znowelizowanych wytycznych z 2018 r. Dokonano porównania testów pochodzących z obu wytycznych, wykorzystując do tego celu przykład gotowego rozliczenia dla małego budynku mieszkalnego. Na podstawie wyników sprawdzenia jakości rozliczania tego samego budynku podjęto próbę oceny obu testów.

Ocena poprawności rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych na podstawie zarejestrowanego zużyciapdf.